Ik ben Jasper Sprengers, allround software ontwikkelaar op het Java platform.

De belangrijkste taal om goede software te bouwen is voor mij zelden de programmeertaal: het grootste knelpunt in softwareprojecten is meestal (gebrekkige) specificatie, communicatie en documentatie. Mijn ervaring als taaldocent en vertaler is daarbij vaak nuttig gebleken.

Na zes jaar als freelancer gewerkt te hebben, o.a. voor het Havenbedrijf Rotterdam, ben ik in juli 2015 in dienst getreden bij Codecentric Nederland.

Mijn profiel op linkedIN

Mijn visie en werkwijze

01. Gebruik stabiele open-source software voor bestaande problemen en probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden.
02. Houd je code begrijpelijk voor jezelf en je collega's. Volg standaard ontwerppatronen waar je kunt, en documenteer je code grondig.
03. Volg nieuwe technieken en tools op de voet, maar gebruik ze pas in productie als je ze ook goed beheerst.
04. Procedures en methodieken zijn hulpmiddelen: nooit wondermiddelen.
En vergeet vooral niet:
It's important to do things right, but it's more important to do the right thing.
Profiel

Een van je taken als architect en ontwikkelaar is om de lastige vertaalslag te maken van de wensen van je opdrachtgever naar bruikbare software. Besef dat de klant zijn eigen probleemdomein het best kent en doe geen snelle aannames. Voor een goed software-ontwerp is het jouw verantwoordelijkheid om de juiste vragen te stellen aan de gebruikers van je toekomstig product.

Ik ben een voorstander van agile ontwikkeling, omdat de praktijk simpelweg leert dat het niet zinvol is alle specificaties vóór het bouwen compleet te krijgen. Wensen blijven veranderen, zowel voor, tijdens als na de bouw en oplevering.

Beknibbelen op de ontwerpfase is een schijnbesparing: ook als het wel een werkend product oplevert is het vaak niet wat de klant verwachtte.

Download

Voor een volledig overzicht van mijn opleiding en werkervaring kunt u mijn cv hier downloaden.

CV Jasper Sprengers als PDF

Voorwaarden

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van ICT~office van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Diensten en expertises

Methodieken:
Agile technieken als Extreme programming en Scrum. Rational Unified Process.
Server-side:
EJB3, Tomcat, JBoss/Wildfly, SOAP/RPC.
Client-side & Web frameworks:
Google Web Toolkit, Swing, HTML/CSS/JavaScript.
Database:
Oracle 11g PL/SQL, MySQL 5, PostgreSQL 9, JDBC, Derby, Hibernate.
XML:
JAXB, Schema, XSLT.
Ontwikkeltools en -technieken:
IntelliJ, Eclipse, Ant, Maven, Subversion, Bazaar, Mercurial, Git.

Contact

Jasper Sprengers, M.A., Bachelor of Linguistics
software architect & developer
jsprengers@gmail.com

Adres:

Molenstraat 27, 5591 HA Heeze
T. +31 (0)6 28360618
KvK nummer: 24478293